Isus dolazi!

Kad to reče, dok su ga gledali, bi uzdignut i oblak ga otme njihovim očima. i dok su netremice gledali u nebo kako on odlazi, gle, dva čovjeka u bjelini stanu kraj njih i kažu im: “Ljudi, Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo, doći će na isti način kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.” (Dj. 1:9-11)

U danima rane crkve to obećanje o povratku Isusa Krista je bilo izvor velike nade i očekivanja. Oni su očekivali da će se Gospodin Isus vratiti isto onako kako su ga apostoli vidjeli da odlazi – u tjelesnom obliku. Njegov povratak bi trebao i za nas biti izvor nade. No da li je tako? Kada razmišljamo o budućnosti što je prvo što vidimo našim duhovnim očima, novi auto, novu kuću ili Gospodina Isusa koji dolazi na oblacima po nas?!

Očekivanje povratka Gospodina Isusa bi trebalo imati utjecaj na način našega života. Gospodin želi da Njegova crkva očekuje, gleda i računa sa Njegovim povratkom. Za vrijeme Njegove zemaljske službe je On često ukazivao na taj događaj, što su njegovi apostoli nastavili činiti nakon uznesenja.

Mnogi bi se citati novog Zavjeta mogli navesti za potvrdu toga, ali ja bih želio pogledati slijedeće:
Kad dođe Sin čovječji u slavi svojoj i svi anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolje slave svoje.” (Mt.25:31)
“U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto. I kad otiđem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete, gdje sam ja. “(Iv. 14:2-3).
“I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a po tom sud; Tako se i Krist jednom prinese, da oduzme grijehe mnogih; a drugi put će se javiti bez grijeha na spasenje onima, koji ga iščekuju.” (Heb. 9: 27-28)
Jer će sam Gospodin na dani znak, na glas arkandelov, na zvuk trube Božje sići s neba i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije, Onda ćemo mi, koji živimo, koji smo ostali, biti zajedno s njima uzeti u oblake, u susret Gospodinu u zraku, i tako ćemo svagda biti s Gospodinom.” (1Sol. 4:16-17)

Svi ovi navodi nam jasno pokazuju da drugi dolazak Gospodina Isusa jeste povratak u tijelu – osobno i da  se ne može a niti smije tumačiti kao izliče Duha Svetog na dan pedesetnice, niti kao neka manifestacija, pojava Gospodina isusa u ne tjelesnom obliku pa niti ukazanje na našu smrt kada ćemo kao vjernici biti uzeti k Njemu.


Netko bi mogao reći pa zašto naglašavati tu razliku, zar nije svejedno da li ćemo biti uzeti k Njemu nakon smrti ili da li ćemo bitu uzdignuti k Njemu u zrak pri Njegovom drugom dolasku. To dvoje nije jednako i ne treba ih miješati. Koji su razlozi za to?


(a) Umrli u Kristu budu uzeti u Njegovo prisustvo ali to nije potpuno iskupljenje. njihova tijela ostaju u zemlji i oni moraju čekati do drugoga uskrsnuća kada će njihova tijela biti uskrsnuta i proslavljena. “Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti.” (1Kor. 15:52). A niti mi vladamo sa Kristom prije NJegovog povratka jer će On tek nakon svog povratka zavladati zemljom. Blaženo je znati da ćemo nakon smrti biti odsutni iz tijela i prisutni sa Gospodinom ali je još blaženije uči u puninu slave koja nas čeka samo kada se Gospodin vrati.


(b) Sotona neće biti svezan sve dok se Gospodin ne vrati. Za sada, po Božjem dopuštenju, on još uvijek ima silu na zemlji. kako u svijetu tako i u crkvi među kršćanima.


(c) Crkva će u svojoj cjelini biti objavljena pri Isusovom povratku. Koje li slave! Tada se nećemo radovati samo kao pojedinci u svom spasenju već kao cijelo Tijelo ćemo uči u slavu.

Da li znate da će i vas uzeti ka sebi kada se vrati? Ako niste sigurni ne odugovlačite dok ne dobijete sigurnost spasenja. Pokajte se i u molitvi Bogu zatražite oproštenje i dar novoga života. I onda nastavit život u očekivanju tog slavnog povratka i pojave našega Spasitelja i Gospodina Isusa Krista.


Posted in Uncategorized | Leave a comment